یکدستگاه با چندین عملکرد

مناسب برای پارچه های ضخیم

دوختی یکنواخت با کشش غلطک مناسب برای انواع پارپه نازک و ضخیم

71درصد صرفه جویی در مصرف انرژی

،طراحی هوشمند،بدون لرزش،کم صدا،ایمن

مشخصات دقیق کالا

Model
 JK-8009VC-04064PR/VWL
 JK-8009VC-06064PR/VWL
 JK-8009VC-08064PR/VWL
 JK-8009VC-12064PR/VWL
 JK-8009VC-13064PR/VWL
 JK-8009VC-17064PR/VWL
 JK-8009VC-23064PR/VWL
 JK-8009VC-25064PR/VWL
 JK-8009HF-04064P

 

 

شماره سوزن تعداد سوزن تعداد نخ اندازه گیج سوزن(mm) عرض بست(mm) ارتفاع پایه بلند کن(mm) حداکثر سرعت(S.p.m) ابعاد(mm) وزن(kg)
11#/14# 4 8 1/4
1.4-4.2
8 3500
615×400×605 
50/55
11#/14# 6 12 1/4 1.4-4.2 8 3500 615×400×605 50/55
11#/14# 8 16 1/4 1.4-4.2 8 3500 615×400×605 50/55
11#/14# 12 24 1/4 1.4-4.2 8 3500 615×400×605 50/55
11#/14# 13 26 1/4 1.4-4.2 8 3500 615×400×605 50/55
11#/14# 17 34 1/4 1.4-4.2 8 3500 615×400×605 50/55
11#/14# 23 46 1/4 1.4-4.2 8 3500 615×400×605 50/55
11#/14# 25 50 1/4 1.4-4.2 8 3500 615×400×605 50/55
11#/14# 4 8 1/4-1-1/4 1.4-3.6 12 2000 615×400×605 50/55