طراحی جدید و متفاوت قیچی

باساختار جدید قیچی بسیار دقیق تر عمل مینماید

بازو لوله ای باریک،محدوده کاری بیشتر

بازولوله ای 270میلیمتر،طراحی بازو آزاد،کارایی آسان با بازدهی بالا

طراحی جدید سیستم کارپیش بر

جلوگیری از شکستن سوزن و رد کردن دوخت

دیسک نخ بیرون دستگاه قرار گرفته است.کاربری آسان

دیسک نخ را به سادگی جدا کرده وبه راحتی نخ را بکشید.این ویژگی کمک میکند تااز پارگی و گره خوردن نخ جلوگیری شود

یکدستگاه با چندین عملکرد

رنج دوخت وسیع، قابل استفاده برای انواع مختلف پارچه ازنخ تا جین

برای پارچه های نازک و ضخیم

رنج دوخت وسیع، قابل استفاده برای انواع مختلف پارچه ازنخ تا جین

مشخصات دقیق کالا

Mode
JK-8669BDII-01GB
JK-8669BDII-01GB/UT
JK-8669BDII-35AC/UT

 

شماره سوزن تعداد سوزن تعداد نخ اندازه گیج سوزن(mm) عرض بست(mm) مقدار تفاضلی ارتفاع پایه بلند کن(mm) سرعت دوخت(S.p.m) UT Device Out Moved Thread Cam ابعاد(mm) وزن(kg)
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5000 √  680×420×630 50/61
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5000 680×420×630 54/61
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5000 680×420×750 54/64