بدون نشتی روغن در نتیجه محصول نهایی با نهایت پاکیزگی

با طراحی جدید سیستم روغن شاهد هیچ کثیفی روی پارچه نخواهیم بود

راهنمای صوتی.یادگیری سریع استفاده آسان

تمام دکمه ها دارای یادآوری صوتی و تمام عملکرد .ها دارای راهنمای صوتی می باشد.

برای پارچه های نازک و ضخیم با دوختی زیبا

قابل استفاده برای انواع مختلف پارچه

قیچی خودکار صرفه جویی در هزینه

با عملکردی ساده ،افزایش سرعت کاروصرفه جویی در مصرف نخ را در پی خواهد داشت

مشخصات دقیق کالا

Mode
K4-UT-01GB
K4-UT-02BB
K4-UT-03FB
K4-UT-03GB
K4-UT-08AC
K4-UT-35AC

 

شماره سوزن تعداد سوزن تعداد نخ اندازه گیج سوزن(mm) عرض بست(mm) مقدار تفاضلی ارتفاع پایه بلند کن(mm) سرعت دوخت(S.p.m) UT Device Out Moved Thread Cam ابعاد(mm) وزن(kg)
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5500 675×450×602 52/62
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5500  √  675×450×602 52/62
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5500 675×450×602 52/62
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5500 675×450×602 52/62
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5500 675×450×602 52/62
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 6.2 5000 675×450×602 52/62