دارای سه مد کاری متفاوت

مد تمام هوشمند:بدون نیاز به دخالت مستقیم کاربر مد نیمه هوشمند:کنترل به وسیله سنسور ها ،قیچی خودکار مد معولی:کنترل توسط کاربر مانند دیگر دستگاه ها

سرعت بسیار بالا

افزایش بهره وری بین35تا100درصد نسبت به دستگاه های معمول

سیستم جدید کنترل روغن

جلوگیری از نشتی روغن وبهبود کارایی دستگاه

یک کلید برای ریست کردن

بازگشت به تنظیمات کارخانه تنها با فشردن یک کلید

شافت اصلی سرهم

کاهش لرزش و افزایش پایداری دستگاه به دلیل شافت یک تکه

مشخصات دقیق کالا

Mode
C4-02×250
C4-3-02/233
C4-3-12/233
C4-3-32R2/223
C4-3-82/233/P
C4-4-83/323/P
C4-4-M03/333
C4-4-M03/333/H/M
C4-5-53/233(3×5)
C4-5-03/233(5×5)
C4-5-03/333(3×4)
C4-5-A04/435
C4-6-03/333

 

شماره سوزن تعداد سوزن تعداد نخ گیج سوزن(mm) عرض بست(mm) طول بست(mm) مقدار تفاضلی ارتفاع پایه(mm) سرعت دوخت(S.p.m) ابعاد(mm) وزن(kg)
14# 2 4 5 24 3.8 0.7-2 5 7000 525*360*510 27.9/35.88
11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5 7000 525*360*510 27.9/35.88
11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5.5 7000 525*360*510 27.9/35.88
9# 1 3 —— 1.5 3.8 0.7-2 5 7000 525*360*510 27.9/35.88
11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5 7000 525*360*510 27.9/35.88
11# 2 4 2 4 4.2 0.7-2 5.5 7000 525*360*510 27.9/35.88
11# 2 4 2 4 4.6 0.7-2 6 7000 525*360*510 27.9/35.88
11# 2 4 2 4 4.6 0.7-2 6 7000 525*360*510 27.9/35.88
14# 2 5 3 5 3.8 0.7-2 5 7000 525*360*510 27.9/35.88
14# 2 5 5 5 3.8 0.7-2 5 7000 525*360*510 27.9/35.88
14# 2 5 3 4 3.8 0.7-2 5 7000 525*360*510 27.9/35.88
19# 2 5 5 6 5 0.8-1.5 7 7000 525*360*510 27.9/35.88
11# 3 6 3×2 4 3.8 0.7-2 5 7000 525*360*510 27.9/35.88