طراحی بدنه متفاوت

با طراحی بهبود یافته،دینام ،برد الکترونیکی وپنل در یک بدنه قرار گرفته است.که ظاهری بینظیر برای دستگاه ساخته است

عملکرد حرفه ای پنل هوشمند

با استفاده ازعملکرد هوشمند خواب،دستگاه در صورت استفاده نکردن پس از گذشت 30دقیقه جهت صرفه جویی در مصرف انرژی به حالت خواب خواهد رفت

سیستم روغن رسانی جدید.جلوگیری از نشتی روغن

با استفاده از سیستم برگشت، روغن میل سوزن به کارتل برگشته واز نشتی روغن جلوگیری میشود

فاصله زیاد صفحه کاربر با پایه

فاصله صفحه با پایه به 27میلیمتر افزایش پیدا کرده است

مناسب برای انواع جنس پارچه

دوخت راحت برای انواع پارچه نازک وضخیم

حالت آماده بکار

مصرف بسیار ناچیز انرژی در حالت آماده بکار درمقایسه با دیگر دستگاه ها

حالت کار

مقایسه مصرف انرژی با دیگر دستگاه ها

بهترین انتخاب برای صرفه جویی در هزینه

مشخصات دقیق کالا

 

Mode
E4-2
E4-02×250
E4WF-3-02/213
E4-3-02/233
E4-3-12/233
E4-3-32R2/223
E4-3-82/233
E4-4-83/323
E4-4-M03/333
E4-4-M03/333/H/M
E4-5-02A/233
E4-5-03/233(5×5)
E4-5-03/333(3×4)
E4-5-A04/435
E4-6-03/333

 

سایزسوزن تعداد سوزن تعداد نخ  گیج سوزن(میلیمتر  عرض بست(mm) طول بست(mm) مقدار تفاضلی (ارتفاع پایه(میلیمتر سرعت دوخت(S.p.m) ابعاد دستگاه(mm) وزن(kg)
11# 1 2 —— —— 3.8 0.7-2 4.5 5500 525*360*510 27.9/35.88
14# 2 4 5 24 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5.5 5500 525*360*510 27.9/35.88
9# 1 3 —— 1.5 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 1 3 —— 4 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 2 4 2 4 4.2 0.7-2 5.5 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 2 4 2 4 4.6 0.7-2 6 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 2 4 2 4 4.6 0.7-2 6 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 2 5 3 4 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88
14# 2 5 5 5 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88
14# 2 5 3 4 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88
19# 2 5 5 6 5 0.8-1.5 7 5500 525*360*510 27.9/35.88
11# 3 6 3×2 4 3.8 0.7-2 5 5500 525*360*510 27.9/35.88