مناسب برای پارچه های ظریف وضخیم

قابل استفاده برای دوخت انواع مختلف پارچه

مقایسه مصرف انرژی در حالت کار

مقایسه مصرف انرژی در حالت آماده به کار

محافظ جریان برق

مدار محافظ در صورت افزایش جریان برق

سوییچ ایمنی

در صورت سقوط ویا کج شدن دستگاه به سرعت متوقف خواهد شد

حالت خواب

در صورت عدم استفاده، دستگاه پس از زمانی مشخص ،جهت ایمنی و کاهش مصرف انرژی به حالت خواب خواهد رفت

مشخصات دقیق کالا

Mode
F4
F4-H
F4-7
F4-H-7

 

سوزن تعداد نخ طول کوک(mm)

ارتفاع پایه بلند کن(mm)

سرعت دوخت(S.p.m) پارچه نازک پارچه متوسط پارچه ضخیم ابعاد(mm) وزن(kg)

DB×1 11-18#

2

5

5-13

5000

 

645×248×550

32/38.7

DP×5 18-21#

2

5

5-13

5000

 

 

645×248×550

32/38.7

DB×1 11-18#

2

7

5-13

3500

 

 

645×248×550

32/38.7

DP×5 18-21#

2

7

5-13

3500

 

 

645×248×550

32/38.7