طراحی یکپارچه موتورسرخود
صرفه جویی انرژی با راندمان بالا

71% صرفه جویی در انرژی

بازو لوله ای باریک
محدوده کاری بیشتر

بازو لوله ای 270میلی متر ، طراحی بازو آزاد ، کارای آسان با بازدۀ بالا

دیسک نخ به بیرون منتقل شده
استفادۀ آسان

دیسک نخ را به آسانی جدا کنید، وبه راحتی نخ را بکشید.این ویژگی کمک می کند تا مشکل گره خوردن وپاره شدن نخ برطرف شود

تنظیم آسان و سریع طول کوک

عملکرد راحت و سریع٬ برای تنظیم طول کوک دکمه را فشار داده و پولی را بچرخانید

محفظه میل سوزن محضور شده، بدون نشتی روغن

محفظه میل سوزن محضور شده ،ساختار پایدار که روغن را به طور مؤثر کنترل می کند

مکانیزم عالی شیطونک
 ثبات دوخت را تضمین می کند

مکانیزم جدید شیطونک ثبات دوخت را تقویت کرده است طوری که  برای انواع مختلف پارچه کاربرد دارد

مشخصات دقیق کالا

Mode

JK-8669DI-

01GB

JK-8669DI-

02BB

JK-8669DI-

03FB

JK-8669DI-

03GB

JK-8669DI-

08AC

JK-8669DI-

35AC

JK-8669BDI-

01GB

 

سوزن تعداد سوزن تعداد نخ فاصله بین سوزن ها(mm) طول کوک(mm) Differential Ratio ارتفتع پایه(mm) سرعت دوخت(S.p.m) دیسک نخ منتقل شده به بیرون ابعاد(mm) وزن(kg)
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.6-1.3 5 6000

 

 

630*390*630 45/57.5
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.6-1.3 5 6000

 

 

630*390*630 45/57.5
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.6-1.3 5 6000

 

 

630*390*630 45/57.5
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.6-1.3 5 6000

 

 

630*390*630 45/57.5
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.6-1.3 5 6000

 

 

630*390*630 45/57.5
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.6-1.3 5.8 5000

 

 

630*390*630 45/57.5
11#/14# 3 5 1.5-4.5 5.6/6.4 0.8-1.3 5 6000

 

630*390*630 45/57.5

 

تماس با فروشنده