محفظه روغن متصل به دستگاه

کارتل روغن متصل به دستگاه بوده در نتیجه از نشتی روغن جلوگیری شده و میز پایه همیشه تمیز خواهد ماند

طراحی شده برای دوخت انواع مختلف پارچه

قابل استفاده برای انواع جنس پارچه از قبیل جین،پنبه،چرم و...

نشانگر دیجیتال روغن

دارای نشانگرجهت یادآوری کمبود روغن

سیستم جلوگیری ازجمع شدن نخ زیر کار

با وجود این قابلیت سرنخ زیر کار کمتر از3میلیمترخواهد بود فقط در مدل A4-sn

کلگی خشک دوختی تمیز

با سیستم روانکاری جدید کله دستگاه و میل سوزن خشک بوده ودر نتیجه پارچه از هرگونه چربی به دور خواهد ماند.فقط در مدل A4S-W

مشخصات دقیق کالا

Mode
A4S
A4S-H
A4S-7
A4S-7H
A4S-N
A4S-W
A4S-WN

 

سوزن تعداد نخ طول گام(mm)

ارتفاع پایه بلند کن(mm)

سرعت دوخت(S.p.m) پایه بلند کن اتوماتیک نخ گیر پارچه نازک پارچه متوسط پارچه ضخیم ابعاد(mm) وزن(kg)

DB×1 11-18#

2

5

5-13

5000

Standard

Standard

 

645×248×550

40/46

DP×5 18-21#

2

5

5-13

3500

Standard

Standard

 

 

645×248×550

40/46

DB×1 11-18#

2

7

5-13

3500

Standard

Standard

 

645×248×550

40/46

DP×5 18-21#

2

7

5-13

3500

Standard

Standard

 

 

645×248×550

40/46

DB×1 11-18#

2

5

5-13

5000

Standard

Standard

 

645×248×550

40/46

DB×1 11-18#

2

5

5-13

5000

Standard

Standard

 

645×248×550

40/46

DB×1 11-18#

2

5

5-13

5000

Standard

Standard

 

645×248×550

40/46