بدون نیاز به قیچی کردن سرنخ بعد از دوخت

با سیستم جدید سرنخ زیر کار کمتر از3میلیمتر بوده ودرنتیجه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد

بدون روغن، بدون مشکل، تمیز و با دوام

میل سوزن از جنس کربن در نتیجه استحکام بالاتروبدون نیاز به هرگونه روغن

سیستم چرخشی کواکسیال.بی صدا و با ثبات

کاهش لرزش ،افزایش دوام و صدای کمتر

راهنمای صوتی فارسی و سیستم هشدار روغن

هشدار صوتی دستگاه در صورت کمبود روغن و یا روغن بیش از حد

مشخصات دقیق کالا

Mode
A5
A5-N

 

سوزن تعداد نخ طول گام دوخت(mm)

ارتفاع پایه بلند کن(mm)

سرعت دوخت(S.p.m) پایه بلند کن اتوماتیک نخ گیر پارچه نازک
Bird’s nest prevention device
 
ابعاد(mm) وزن(kg)

DB×1 11-18#

2

5

5-13

5000

Standard

Standard

 

 645×248×550

40/46

DB×1 11-18#

2

5

5-13

5000

Standard

Standard

 √

 

    645×248×550

40/46