ساختار ویژۀ بازوی استوانه ای
محدودی کاربرد گسترده

دوخت زیباتر در کشش کم و بدون چین مناسب برای پارچه هایی پیراهن،مانتو،شلوارلی،لباس ورزشی و غیره

محافظ سوزن متحرک
دوخت زیبا

محافظ سوزن متحرک از پریدن کوک جلوگیری می کند و باعث افزایش صافی، بازده و زیبایی کار می شود

دکمه تنظیم طول کوک
دامنه کاربرد وسیع

تنظیم طول کوک با دکمه طول کوک برای انواع کار مختلف

تجهیزات غلطک
کشش پارچه بطور منظم

دارای تجهیزات کشش PL می باشد. کشش مستقیم و ساختار ساده. تجهیزات کشش PS تجهیزات بیرونی ودارای کمربند و گیربکس همگام می باشد.دامنۀ تنظیم کشش وسیع تر و راحت تر

مشخصات دقیق کالا

Mode

JK-T9270-12(1/4)

JK-T9270-12(3/16)

T9270-12-2PL(1/4)

JK-T9270-12-2PL(3/16)

JK-T9270-12-2PL

(3/16)

JK-T9270-12-2PS

(1/4)

JK-T9270-12-

2PS(3/16)

JK-T9270-13(1/8)

JK-T9270-13-2PL

(1/8)

JK-T9270-22(1/4)

 

JK-T9270-22(3/16)

JK-T9280-53(1/8)

JK-T9280-73

-2PL(1/8)

JK-T9280-73

-PL(1/8)

JK-T9280-73

-PS(1/8)

 

سوزن تعداد سوزن تعداد نخ طول کوک ارتفاع پایه(mm) پارچه ظریف پارچه متوسط - ضخیم   سرعت دوخت(S.p.m) ابعاد(mm) وزن(kg)
TV×64 12# 2 4 3.5

8

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 12# 2 4 3.5

8

 

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 12# 2 4 3.5

8

 

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 12# 2 4 3.5

8

 

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 12# 2 4 4.2

8

 

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 12# 2 4 3.5

8

 

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 12# 2

4

 

3.5

8

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 12# 3 6 3.5

8

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 12# 3 6 3.5

8

 

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 14# 2 4 3.5

8

 

    4000 580*535*475  40/55
TV×64 14# 2 4 3.5

8

 

    4000 580*535*475  40/55
TV×5 21# 3 6 4.2

10

    3600 580*535*475  40/59
TV×5 21# 3 6 4.2

10

 

    3600 580*535*475  40/59
TV×5 21# 3 6 4.2

10

 

    3600 580*535*475  40/59
TV×5 21# 3 6 4.2

10

 

    3600 580*535*475  40/59

 

تماس با فروشنده