فضای بزرگ دوخت

٩٢٠ میلی متر برای کار کردن.١٠٠٠ در ٧٦٠ میلی متر برای دوخت ,دوخت اتوماتیک و بازده بالا

مناسب برای انواع پارچه

مناسب برای انواع پارچه

صفحۀ نمایش بزرگ

صفحۀ نمایش بزرگ دوخت آسان

تعویض سریع طرح

تعویض سریع طرح, با بازده بالا

پایه دوخت قابل تنظیم

دوخت بهتر

سیستم اسکن مادون قرمز

تعیین شروع نقطه دوخت به صورت خودکار برای طراح های مختلف.عملکرد سریع با فشاریک دکمه

USB

پورت USB برای ذخیره کردن اطلاعات دوخت

سیستم تمیز کن بادی نخ

جلوگیری از رها شدن نخ زمان شروع دوخت, تضمین عملکرد با بازه بالا و تمیز نگه داشتن قاب ماکو به طور هم زمان

پایه دوخت بزرگ
مناسب برای دوخت

پایه دوخت بزرگ مناسب برای دوخت

مشخصات دقیق کالا

Mode
JK-T10080

 

سوزن تعدا سوزن محدود دوخت سرعت دوخت(S.p.m) ارتفاع پایه(mm) ابعاد(mm) وزن(kg)
DP×5 2 1000×760 2300 17 1920*1620*1440 446/542

 

تماس با فروشنده دانلود کتابچه راهنمای کاربر