سیستم یکپارچه کم مصرف

باموتور کم مصرف در مقایسه با کلاج موتور 71% درانرژی صرفه جویی کنید

سرعت قابل تنظیم

با استفاده از پنل کاربری می توان به راحتی تنظیمات سرعت را انجام داد

محدود کاری بیشتر

توانایی بیشتر برای دوخت پارچه های ضخیم,کوک زیبا برای پارچه های ظریف

بهینه سازی سیستم روغن کاری اتوماتیک

بهینه سازی مکانیزم میل سوزن و سیستم برگشت روغن، اصلاح وضعیت سایش میل سوزن و نشتی روغن.

چراغ LED

دید بهتر و کاهش خستگی چشم

مشخصات دقیق کالا

Mode
JK-803D-M1-15
JK-803D-M2-04

JK-803D-M5

-04/BK

JK-804D-M2-24

JK-804D-M5

-23/BK

JK-805D-M2-35
JK-805D-M2-55
JK-805D×2-56

 

سوزن تعداد سوزن تعداد نخ Needle Guage(mm) عرض کوک(mm) طول کوک(mm) Differential Ratio ارتفاع پایه(mm) سرعت دوخت(S.p.m) ابعاد(mm) وزن(kg)
9# 1 3 —— 1.5 4 0.7-2 5.5 6000 500*360*500   28.5/36.5
11# 1 3 —— 4 4 0.7-2 5.5 6000 500*360*500  28.5/36.5
11# 1 3 —— 4

4

 

0.7-2 5.5 6000 500*360*500  28.5/36.5
11# 2 4 2 4 4.2 0.7-2 5.5 6000 500*360*500  28.5/36.5
11# 2 4 2

3

 

4.2 0.7-2 5.5 6000 500*360*500  28.5/36.5
14# 2 5 3 5 4 0.7-2 5 5500 500*360*500  28.5/36.5
14# 2 5 5 5 4 0.7-2 5 5500 500*360*500  28.5/36.5
19# 2 5 5 6 4.2 0.7-1.4 6 5500 500*360*500  28.5/36.5

 

تماس با فروشنده