چرخ سر دوز
چرخ سر دوز

C4

چرخ سر دوز اتوماتیک با سرعت بالا
با سرعت بالا, نخ قطع کن اتوماتیک, پایه بلند کن اتوماتیک و افزایش راندمان کاری 35-100%